DOMŮ | ČESKY |  ENG |  DEU |  KONTAKT
» Úvodní strana » O Nábřeží

Kadaňský orloj - Pocta Mikulášovi z Kadaně

Kadaňský orloj - Pocta Mikulášovi z Kadaně

V pondělí 6. října 2014 byla na nábřeží pod kadaňským hradem odhalena skulptura, kterou její tvůrce, sochař Karel Meloun z Klášterce nad Ohří, nazval „Pocta Mikulášovi z Kadaně“. Jde o dvakrát zvětšenou kopii původního hodinového stroje Pražského roje z roku 1410 a astroláb, který je ve skutečné velikosti jako originál. Celková hmotnost unikátního díla je přes 4 tuny a výška dosahuje téměř 6 metrů.

více

Půjčovna lodiček ZAJÍCŮV PŘEVIS

Půjčovna lodiček ZAJÍCŮV PŘEVIS

Stejně jako v loňské sezóně je i letos od května na nábřeží Maxipsa Fíka otevřena půjčovna lodiček, občerstvení a informační centrum ZAJÍCŮV PŘEVIS. Po Ohři se tak můžete projet buď na pramici, nebo na šlapadle. Záchranné vesty půjčíme samozřejmě jak dětem, tak dospělým.

více

Celek II. - Vodní sporty - průběh realizace


Vloženo: 15. květen 2013 v 13:25 | » Historie Nábřeží

V současné době probíhá realizace Celku II. - Vodní sporty. Na fotografiích (v detailu článku) se můžete podívat, jak práce pokračují a Nábřeží roste.

více

Kadaň - město a řeka

Město Kadaň najdeme na rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje, v samotném srdci severozápadních Čech. Městská aglomerace je vklíněna mezi Krušné hory a Doupovské vrchy, jejichž přirozeným předělem je řeka Ohře. Město a řeka. Již někdy ve 4. století př. Kr. vznikla u brodu na soutoku Ohře a potoka Bystřice keltská osada poskytující zázemí kupeckým karavanám směřujícím do nitra Čech. Na konci 12. století je zde písemně doložena existence trhového městečka s kostelem, které patřilo českému knížeti a posléze rytířskému řádu johanitů. Zásadním urbanistickým zlomem bylo ve 40. letech 13. století založení královského města. Kadaň se stala významným politickým, hospodářským, církevním a kulturním centrem Podkrušnohoří. Právě do těchto časů můžeme datovat počátek permanentní interakce města s řekou Ohří.

Kadaňský hrad

více

O Nábřeží Maxipsa Fíka

O Nábřeží Maxipsa Fíka

Cílem projektu a následně jeho realizací byla obnova přirozeného vztahu města a řeky, neboť Ohře je neodmyslitelnou součástí života města Kadaně. Ještě v nedávné minulosti byly břehy řeky periférií, proto rehabilitací a zatraktivněním území získala tato část města rekreační a sportovní funkci jak pro obyvatele města, tak pro návštěvníky.

Území je propojeno originální ocelovou lávkou, jež pomáhá překonat výškový předěl nábřeží a Kadaňského stupně a zajišťuje plynulý přechod do volné krajiny směrem na Klášterec nad Ohří.

více

Čechura Rudolf

Čechura Rudolf

Český spisovatel, scénárista, autor ve svobodném povolání. Významný český holmesolog a propagátor Sherlocka Holmese v našich zemích. Vystudoval obchodní akademii v Chomutově (1950) a pedagogické gymnázium v Jihlavě (1953). Pracoval jako úředník v Poldovce (závod Chomutov), byl učitelem na Chomutovsku, potom redaktorem Československého Rozhlasu a časopisu Věda a technika mládeži v Praze. Po propuštění z redakce VTM z politických důvodů je od roku 1973 ve svobodném povolání.

více

Proč si Kadaň přivlastnila Maxipsa Fíka ?!

Proč si Kadaň přivlastnila Maxipsa Fíka ?!

V blízké, dnes již buldozery se zemí srovnané, obci Ahníkov se narodil spisovatel a scénárista Rudolf Čechura, který napsal scénář k pohádkové postavičce přerostlého mluvícího inteligentního psa Maxipsa Fíka. Narozeniny Maxipsa Fíka se v Kadani slaví také proto, že zde žil a účinkoval známý herec Josef Dvořák, který Fíka namluvil. Maxipsa Fíka nakreslil Jiří Šalamoun a hudbu k pohádce složil Petr Skoumal.

více

Celek III.

Česká historická města, situovaná na březích větších řek, měla svá romantická nábřeží, ale většina o ně v 60. – 70. letech přišla. Dřívější předpolí kadaňského královského hradu směrem k řece bylo v historii intenzivně zastaveno drobnými domky řemeslníků po obou stranách ulice Říční a stejně intenzivně žilo. Nábřežní fronta pak byla nejméně na dvou místech přerušena pro snadný přístup k vodě. Po asanaci zástavby zbylo pouze několik domů při původním dolním mlýnu. Tato stopa původní zástavby je těsně za hranicí řešeného území a v našem návrhu na ní navazujeme. Čas zpátky vrátit nelze, ale je možné chyby napravit a prostor dřívější drobné, chudé zástavby přetvořit do příjemných vpravdě městských prostor. Namísto dnešního stavu, kdy se město staví k řece zády, je naopak třeba krásu polohy Kadaně při řece využít.

Celek 3

více

Celek II. - Vodní sporty

Podobu Weisskopfova mlýna na břehu Ohře a jeho blízkého okolí dnes najdeme pouze na starých pohlednicích a historických mapách. Z původní řady budov mlýna, vojenských kasáren a sousedních menších domů na hraně náhonu se nedochovalo téměř nic. Nedochoval se tím pádem ani malý ostrov v korytě řeky Ohře, odkrojený z břehu mlýnským náhonem. Původní morfologii nábřeží připomínají pouze zbytky kamenného zpevnění místa, kde se z koryta řeky náhon odděloval, a jeden osamocený dům.

Celek 1

více

Celek I.

Kadaňské nábřeží je na svém západním konci důrazně ukončeno betonovým masivem přehradní hráze, která v 70. letech minulého století zasadila fatální ránu idylickému prostředí Klášterního parku, rozprostřeného na skalnatých svazích mezi řekou a ohradní zdí františkánského kláštera. Park spolu s řekou zde tvořili do té doby harmonický mezičlánek města a okolní krajiny. Následným vybudováním letního kina přestal park prakticky existovat. Zdejší městská humna, která do poválečných let zažívala pestrý všední společenský ruch, osiřela a stala se spíše nevábnou periferií, než vyhledávaným místem odpočinku a kratochvíle místních obyvatel.

Celek 1

více

Aktuality

Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani 2014

Vloženo: 01. duben 2014 více

Dokončena a zkolaudována  II.etapa Nábřeží

Dokončena a zkolaudována II.etapa Nábřeží

Vloženo: 20. leden 2014

V závěru loňského roku byla dokončena a zkolaudována  II.etapa Nábřeží maxipsa Fíka celek II. Vodní sporty.

více

Důležité kontakty a provozní doby

Půjčovna pramic, občertevní a veřejné WC "Zajícův převis" (pod hradem)


V provozu od 1. května do 30. září
Pondělí - pátek 14:30 - 19:00 hod.
Sobota - neděle 12:00 - 19:00 hod.
Tel.: +420 602 104 245

Veřejné WC u Splitu


V provozu od 1. května do 30. září
Sobota - neděle 9.30 - 17.30 hod.
Tel.: +420 474 33 44 83

Přívoz s pramicí "Vorvaň"


V provozu od 1. května do 30. září
Sobota - neděle 14 - 17 hod.
Tel.: +420 474 33 44 83
Všechny důležité kontakty naleznete zde.

Poslední fotogalerie

Narozeniny Maxipsa Fíka 2014


Narozeniny Maxipsa Fíka 2014 Narozeniny Maxipsa Fíka 2014 Narozeniny Maxipsa Fíka 2014 Narozeniny Maxipsa Fíka 2014

United Colors of Kadaň 2013


United Colors of Kadaň 2013 United Colors of Kadaň 2013 United Colors of Kadaň 2013 United Colors of Kadaň 2013
Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Vedoucí projektu a tvorba stránek © 2012 - 2024 Color 3P KADAŇ